Aby uhonorować Rok Cypriana Kamila Norwida Biblioteka zorganizowała wystawę. Książki związane z postacią poety i reprodukcje jego prac plastycznych  można oglądać na pierwszym piętrze gmachu Biblioteki, mieszczącym się przy ul. Lubelskiej 36 w Lubartowie.