Książki


Zbiory książkowe to 77.500 woluminów we wszystkich trzech placówkach sieci MBP. Księgozbiór ma charakter uniwersalny. Biblioteka gromadzi i udostępnia materiały ze wszystkich dziedzin wiedzy, dla wszystkich grup użytkowników:

• literaturę piękną dla dorosłych,
• beletrystykę dla dzieci i młodzieży,
• szeroką ofertę lektur szkolnych,
• literaturę popularnonaukową,
• wydawnictwa o charakterze informacyjnym, słowniki i encyklopedie,
• kolekcję piśmiennictwa nt. Lubartowa i Ziemi Lubartowskiej,
• wydawnictwa nt. Unii Europejskiej,
• wybór literatury w j. angielskim w czytelni Biblioteki przy ul. Lubelskiej 36,
• zbiory  map i przewodników w czytelniach każdej z placówek,
• wybrane kolekcje książkowe z dołączonymi płytami CD, np. z muzyką poważną,  utworami dramatycznymi i in.

Czasopisma


W oddziałach  MBP można skorzystać z ok. 70 tytułów czasopism: dzienników, tygodników i miesięczników. Ofertę kierujemy do dzieci, młodzieży i dorosłych. Wszystkie archiwalne czasopisma można wypożyczać do domu na okres jednego tygodnia. Numery bieżące należy zwracać do następnego dnia roboczego.

Zbiory specjalne


Aby biblioteka mogła w pełni i właściwie prowadzić działalność informacyjną,  kulturalną i edukacyjną jest zobligowana do gromadzenia, opracowywania i udostępniania nie tylko książek i czasopism, ale również dokumentów zaliczanych do zbiorów specjalnych. Zbiory specjalne to zespoły obiektów wydzielone z ogólnych zbiorów bibliotecznych ze względu na ich odrębne cechy formalne, osobno magazynowane, specjalnie opracowywane i udostępniane. Biblioteczne dokumenty „specjalne” przybierają rozmaite formy piśmiennicze, graficzne, wizualne, a nawet dźwiękowe, są wśród nich zarówno obiekty jednostkowe, unikatowe, jak i powielane w wielu egzemplarzach. Korzystanie z niektórych grup zbiorów wymaga użycia urządzeń pomocniczych do ich oglądania bądź odtwarzania. Do zbiorów specjalnych zaliczamy wiele kategorii dokumentów bibliotecznych, wyróżniających się różnymi charakterystycznymi dla danej grupy cechami. I to właśnie stanowi o wyjątkowości, atrakcyjności dokumentów zaliczanych do zbiorów specjalnych.
Generalnie do zbiorów specjalnych zalicza się następujace rodzaje dokumentów:
1) dokumenty audiowizualne:
- kasety wideo
- kasety magnetofonowe, tzw. „książka mówiona”. Tego rodzaju zbiory zgromadzone są  w siedzibie Biblioteki przy ul. Lubelskiej 36. Jest to kolekcja 846 tytułów zapisanych na kasetach magnetofonowych. Zawiera ona wybór z zakresu literatury pięknej dla dzieci i dorosłych, popularnonaukowej, pamiętniki i wspomnienia. Obecnie, sukcesywnie wypierane będą przez książki zapisane na nośnikach CD i DVD, tzw, audiobooki, również dostępne w bibliotece.
2) dokumenty multimedialne:
- CD–ROM, DVD,
- dyskietki
3) dokumenty życia społecznego,
4) kroniki biblioteczne,
5) wycinki prasowe gromadzone dla potrzeb bibliografii regionalnej,
6) dokumenty niepublikowane.